MVBs projekt hos Euro Finans, vi stod för måleriet.