Rättspsykiatrin i Malmö, NBI har stått för totalentreprenaden