I samarbete med PEAB återupplivade vi en lekplats och dess omgivning med ett toppen resultat.